Detektorji kovin so zmogljivi, zato lahko pod površino zemlje zaznajo tudi predmete, ki predstavljajo potencialno nevarnost za vas in/ali okolico!

Iskanje z detektorjem je lep in zanimiv hobi, da bo tako tudi ostalo,

UPOŠTEVAJTE NASLEDNJA NAVODILA:

Otroci, ki iščejo z detektorjem kovin, morajo biti pod nadzorom odrasle osebe!

Pri kopanju na neznanih področjih bodite vedno zelo previdni, ne veste kaj je pod površino!

Izogibajte se aktualnih in zgodovinskih vojaških območij, obstaja velika verjetnost, da boste naleteli na neeksplodirana ubojna sredstva. Rokovanje z njimi je lahko smrtno nevarno! Proizvajalec in prodajalec ne prevzemata nobene odgovornosti za vaša dejanja!

Izogibajte se območjem, kjer obstaja možnost, da boste naleteli na električni vod.Če ste našli del el. napeljave, ki bi lahko bila pod napetostjo, se je ne dotikajte!Če ste našli cev, v kateri bi lahko bila tekočina ali plin, se je ne dotikajte!

Iskanje na arheoloških področjih, spomenikih in drugih lokacijah kulturno-zgodovinskega pomena je prepovedano in s tem kaznivo dejanje. Namensko iskanje arheoloških ostalin, brez dovoljenja ZVKDS, je prepovedano. Če naključno najdete predmet, ki bi lahko imel arheološko vrednost, stopite v stik z ustrezno ustanovo (muzejem ali Zavodom za varstvo kulturne dediščine).

PODROČJE, KI STE GA PREISKALI PUSTITE V TAKŠNEM STANJU, KOT STE GA NAŠLI. POKRPAJTE IZKOPANE LUKNJE!