Kot pooblaščen zastopnik za Garrett detektorje, nudimo popolne storitve tudi po nakupu – od dodatne opreme do hitrega servisa v in tudi po garancijskem roku.

Opomba: brezplačne servise v garancijskem roku, kot tudi po garancijskem roku, opravljamo izključno za detektorje, ki so bili nabavljeni pri nas.