Kot pooblaščen zastopnik za Garrett detektorje, nudimo popolne storitve tudi po nakupu – od originalne dodatne opreme do hitrega servisa v garancijskem roku in tudi po garancijskem roku.

Opomba: brezplačne servise v garancijskem roku opravljamo za vse detektorje proizvajalcev, za katere smo pooblaščeni zastopnik in dobavitelj, kakor tudi za detektorje, ki so bili nabavljeni na področju Slovenije pri drugih prodajalcih v letu 2019 in 2020.